PRICE ACTION

Phân tích và dự báo xu hướng hiệu quả với mô hình nến

Phân tích và dự báo xu hướng hiệu quả với mô hình nến

Trên thị trường có rất nhiều loại chỉ báo và công cụ, nhưng mô hình nến vẫn là công cụ để hiểu và dự đoán hành vi của thị trường. Từ những biến động nhỏ đến những biến động lớn, mỗi nến trên biểu đồ đều chứa đựng một câu chuyện về sự cạnh tranh…

Nhận Ebook-EA

Ebook

Hướng dẫn nhận tài liệu Ebook-EA: Tại đây